Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI Vreauprezervative.ro

 

 1. INFORMAŢII PRELIMINARE.
 • Accesând și utilizând acest Website, acceptați, fără limitări sau restricții, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și MC STORE SOLUTION SRL menționat în continuare după această denumire sau după cea de „Titular”), se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
 • “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client şi Titular şi vizează utilizarea Site-ului, comanda de produse / servicii, accesarea şi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea Site-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să se raporteze la regulile, drepturile, obligaţiile, procedurile etc. prevăzute de Termeni şi Condiţii în formatul valabil la data interacționării cu Site-ul, fără a exista o obligaţie a Titularului de a îi informa individual despre actualizări şi / sau modificări. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii nu mai sunt acceptaţi de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea Site-ului.
 1. DEFINIREA UNOR TERMENI.
 • Comandă –  o formă de comunicare între Titular şi Client prin care acesta din urmă transmite celui dintâi, intenția sa de a achiziționa Produsele şi / sau Serviciile comercializate prin intermediul Site-ului.
 • Cont – personalizarea unei secţiuni a Site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine informaţii despre Client. Crearea unui astfel de Cont este o opţiune a Utilizatorilor / Clienților. Datele introduse odată cu crearea Contului vor rămâne confidenţiale pe toată durata existenței acestuia.
 • Contract– reprezintă contractul la distanţă încheiat între Titular şi Client, fără prezenţa fizică simultană a părților, contract care se încheie  după atenta citire și acceptare a prezentului Termenilor şi Condiţiilor.
 • Client –  orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină sau orice persoană/entitate juridică, care îşi creează sau nu un Cont în Site şi / sau efectuează o Comandă online.
 • Document / Politică de Utilizare / Termeni şi Condiții – prezenta Politică de Utilizare privind termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului, denumit şi Termenii şi Condițiile”, „T&C” sau „Politică, care va guverna raportul contractual dintre Titular şi Utilizatori şi / sau Clienţi şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din Termeni şi Condiţii cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din Politică.
 • Produs – orice bun sau serviciu care poate fi comercializat și / sau prestat conform legii, care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții şi care este oferit de către Titular prin intermediul Site-ului.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – Politica GDPR.
 • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul şi/sau plasează o comandă, chiar fără a crea un cont pe Site.
 • Website-ul / Site-ul – reprezintă site-ul vreauprezervative.ro precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora care aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori / Clienţi ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe Site nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.
 • Titularul – Mc Store Solution SRL cu sediul social în localitatea Iași, strada Cetațuia, nr. 12, bl. 764, sc. B ap. 6, judeţ Iași, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J22/1141/2016, CIF / CUI RO 36041516, telefon 0732855755, e-mail office@mcstoresolution.ro, cont bancar RO66INGB0000999905901106, deschis la Ing Bank.
 • PRP” (sau denumit “RRP”, după caz)  este un preț recomandat de revânzare al Bunului transmis direct de către producătorcât șidupă caz, prin intermediul distribuitorului, furnizorului, vânzătoruluiPrețul de Vânzare fiind stabilit în mod independent de către vânzătorîn funcție de propria sa politică comercială. Scopul unic al aceste informații este de a sprijini cumpărătorul/clientul/utilizatorul în decizia de cumpărare a bunului. Cumpărătorul/clientul/utilizatorul înțelege  marcarea mai puțin evidentă a acestei informații nu este de natură de producă confuzie și în luarea deciziei de cumpărare a bunului, cumpărătorul/clientul/utilizatorul trebuie  aibă în vedere strict Prețul de Vânzare comunicat de către vânzător și solicitat de acesta din urmă cumpărătorului/clientului/utilizatorului pentru bunul comercializat.

 

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE.
 • Deşi depunem toate eforturile să ne asigurăm că experienţa pe Site e sigură şi optimizată, nu putem să garantăm că, urmare a conduitei unor terţi care este dincolo de controlul nostru, Website-ul, serverele pe care este acesta găzduit sau e-mailurile trimise de pe Site nu pot conține viruși sau alte informații cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul / Clientul folosește Website-ul pe riscul propriu, Titularul nefiind răspunzător pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Website.
 • Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Website sau al actualizării diverselor pagini ale Website-ului. Informații privind situația unor stocuri sau disponibilitatea unor Produse este posibil să nu fie mereu de actualitate, putând exista erori sau întârzieri de comunicare între Site şi programele care ţin evidenţa stocurilor disponibile.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR.
 • Titularul deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială etc. ce decurg din acestea. Pot exista situaţii în care Titularul nu deţine pe deplin drepturi de proprietate sau unele de proprietate intelectuală, industrială sau comercială cu privire la fişiere, poze, materiale etc. publicate pe Website, beneficiind doar de un drept de utilizare a acestora. Indiferent de situație, nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura fără un acord prealabil.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE.
 • Titularul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorii / Clienții le vor furniza. Dezvăluirea sau transmiterea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile restrictive menționate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.
 • Titularul respectă și protejează dreptul la intimitate și viață privată a utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului şi își asumă obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate şi / sau legitime datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura Utilizatorilor / Clienților Website-ului informații, produse și servicii comercializate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate adaptate în mod individual.

 

 1. SECURITATE.
 • La utilizarea Website-ului sunteți răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator și parolă) și sunteți de acord să vă asumați întreagă responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Website în baza contului și parolei dumneavoastră. Vă recomandăm să nu divulgaţi datele în baza cărora vă autentificaţi pe Site în măsura în care deţineţi un cont pe acest site. De asemenea, recomandăm să nu utilizați contul unei alte persoane pentru plasarea de comenzi.
 • În cazul în care confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveţi obligaţia de a notifica, în cel mai scurt timp, Titularul pentru a restricţiona accesul la cont și a vă genera cât mai rapid o cale prin care să puteţi reintra în posesia contului dumneavoastră.
 • Efectuarea de operațiuni neautorizate precum, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului sau altele asemenea asupra acestui Website vor atrage răspunderea civilă, contravențională sau chiar penală, în funcţie de caz.

 

 1. INFORMAŢII UTILE PENTRU UTILIZATORI.
 • Ca utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele:
 1. Să primiți ocazional newslettere (e-mailuri) în scop informativ din partea Titularului pe baza ofertelor sale, conform Politicii de Prelucrare Date Personale (GDPR), în măsura în care aţi optat pentru asemenea informări;
 2. Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră;
 3. Să mențineți și înnoiți, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
 4. Să utilizați site-ul în mod diligent și să nu aduceți atingere drepturilor Titularului sau drepturilor altor Utilizatori / Clienți.

 

 • Ca utilizator, vă asumați obligativitatea de a nu întreprinde următoarele activități:
 1. Să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe malițioase cu intenția de a distruge acest sistem sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;
 2. Să publicați materiale, imagini, informaţii etc., dacă nu deţineţi drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra acestora sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 3. Să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, sau alte materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 4. Să publicați imagini sau informații care contravin normelor legale în vigoare sau bunelor moravuri.

 

 • Prin acceptarea formularului de înregistrare prin care vă transmiteți datele dumneavoastră personale în vederea participării la diverse acțiuni (de informare, promoționale, publicitare, de divertisment, de creare a unui cont de utilizator etc.) întreprinse de Titular, declarați că sunteți de acord cu următoarele:
 1. Ca datele personale solicitate să fie colectate, stocate și prelucrate de către Titular, în conformitate cu Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal;
 2. Să primiți din partea Titularului diverse materiale publicitare, de informare, propuneri și invitații de participare la diverse activități, precum și diverse obiecte, servicii, produse și/sau mostre de produse etc., în măsura în care aţi exprimat acordul în acest sens.

 

 1. FACTURARE – PLATĂ
 • Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.vreauprezervative.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
 • Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandăVânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind  furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 • Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de www.vreauprezervative.ro, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin poșta electronicăla adresa de e-mail menționată de cumpărător în momentul plasării comenzii.
 • Cumpărătorul își exprimă acordul  primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în momentul trimiterii comenzii
 • În cazul în care factură electronică este indisponibilă mai mult de 48 de ore din momentul finalizării comenziite rugăm  ne sesizezi acest aspect pe adresa de email: contact@vreauprezervative.ro

 

 1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ și JURISDICȚIE.
 • Acești Termeni și Condiții și utilizarea Site-ului sunt guvernate de legislația în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente.
 • Platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor), prezentă în interfaţa site-ului  sau formularea unei plângeri adresate ANPC, reprezintă demersuri / proceduri legale disponibile exclusiv Utilizatorilor / Clienţilor persoane fizice.

 

Actualizat la data de 29.12.2021 S.C. Mc Store Solution S.R.L. – vreauprezervative.ro.